https://datingmentor.org/nl/gebruiksvoorwaarden/Gebruiksvoorwaarden
Gelieerde openbaarmaking

Gebruiksvoorwaarden

Openbaarmaking van advertenties

We zijn een gratis online bron die ernaar streeft om verschillende datingservices te onderzoeken, te vergelijken en uitgebreide recensies over de producten samen te stellen. We geven echter geen informatie over alle beschikbare datingsites.

De operators van DatingMentor ontvangen een advertentievergoeding van de datingdiensten waarvan de gegevens en recensies op de website staan. Deze vergoeding is onder andere van invloed op het type beoordelingen, beoordeling en betrouwbaarheid van een bepaalde datingservice. Hoewel compensatie beoordelingen beïnvloedt, is onderzoek van cruciaal belang om de authenticiteit van het merk te verifiëren. We analyseren alles, inclusief reputatie, voordat we een uitgebreide review opstellen. Een deel van de inhoud en het materiaal op onze webpagina’s is mogelijk gesponsord, dus promotioneel.

Hieronder staan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze beoordelingsservice, datingmentor.org

 1. Privacyverklaring en disclaimer
 • Kennisgevingen en eventuele overeenkomstvoorwaarden die naar u verwijzen, zijn gericht aan de klant of consument die de informatie van onze website leest. Deze vereiste is om de toestemming van de consument te vragen voor onze servicevoorwaarden.
 • Alle segmenten die worden aangehaald als “wij”, “ons”, “onszelf” en “onze” verwijzen naar onze website.
 • Gedeelten die “partij”, “partijen” of “ons” aanhalen verwijzen naar ofwel de klant die de informatie leest of wij, DatingMentor. Zorg ervoor dat u onderscheid maakt en begrijpt waar de informatie die u, de lezer, rechtstreeks aanspreekt.
 • Volgens de huidige Amerikaanse wetgeving voldoen al onze voorwaarden aan deze bepalingen. Wij verwijzen naar de voorwaarden. Elke toestemming om deel te nemen aan bijdragen, ongeacht de aard van de overeenkomst, berust bij de klant en zal de website op de juiste manier helpen. Deze toestemming is bedoeld om aan de behoeften van een klant te voldoen en een naadloze en ongecompliceerde ervaring te ervaren met betrekking tot de genoemde datingservice.
 • Het gebruik van de bovenstaande terminologieën kan elke vorm aannemen, hetzij enkelvoud, meervoud of hoofdletters, en hij, zij en ze kunnen worden verwisseld, maar verwijzen nog steeds naar dezelfde gebruiker.
 1. Cookies

Voordat u DatingMentor gebruikt, moet u toestemming geven voor het gebruik van cookies. Dit is ons privacybeleid en wordt ingezet om de gebruikerservaring op de website te verbeteren.

Technologie heeft het ons mogelijk gemaakt om het ‘Cookiesbeleid’ te gebruiken om gebruikersactiviteit te ontvangen telkens wanneer ze de website bezoeken. Cookies zorgen voor een naadloze navigatie-ervaring en verbeteren de bruikbaarheid van de website. Sommige van onze reclamebureaus en aangesloten merken gebruiken mogelijk cookies op hun websites en de toestemming van de klant is van cruciaal belang.

 1. Licentie

Tenzij anders bepaald, hebben zowel DatingMentor als haar licentiegevers recht op de eigendomsrechten voor alle inhoud die wordt weergegeven op de websites van DatingMentor. Alle rechten met betrekking tot intellectueel eigendom zijn voorbehouden. Consumenten mogen inhoud van datingmentor.org bekijken, lezen en afdrukken, op voorwaarde dat ze zich houden aan de algemene voorwaarden van de website. U bent echter beperkt in:

 • Inhoud opnieuw publiceren waarvan de bron https://datingmentor.org is
 • Sublicentiëring, verkoop of verhuur van https://datingmentor.org materiaal
 • Het dupliceren, kopiëren of reproduceren van inhoud op https://datingmentor.org
 • Het herdistribueren van inhoud en materiaal van https://datingmentor.org, tenzij anders vermeld.
 • Door https:/datingmentor.org als referentiebron te gebruiken, worden gebruikers gewaarschuwd tegen hyperlinks naar de inhoud van de website.

Hoewel verwijzingen worden afgeraden, hebben de volgende entiteiten het recht om naar onze inhoud te linken, zelfs zonder toestemming te vragen:

 • Zoekmachines
 • Overheidsinstanties
 • Nieuwsorganisaties
 • Distributeurs van online directory’s kunnen onze website aan hun directory koppelen als deze op een bedrijfsvermelding staat.
 • Door het systeem geaccrediteerde bedrijf, behalve wanneer de informatie is bedoeld om fondsen en andere liefdadigheidsacties te werven.

De bovenstaande entiteiten kunnen linken naar onze homepage, andere publicaties of de aangeboden website:

 • De informatie is niet misleidend.
 • De link is gerechtvaardigd en suggereert niet ten onrechte financiering, sponsoring, liefdadigheid en goedkeuring of goedkeuring van de producten of diensten van de partij.
 • De inhoud waarnaar wordt gelinkt, moet passen binnen de inhoud van https://datingmentor.org.

Als consumenten een hyperlink naar onze website willen maken, moeten ze ons om toestemming vragen. We kunnen verzoeken van andere bronnen goedkeuren en goedkeuren, zoals: discreet

 • Algemeen bekende zakelijke en consumentenentiteiten zoals Kamers van Koophandel, Consumentenbonden, American Automobile Association en AARP.
 • dot.com entiteiten
 • Verenigingen en liefdadigheidsorganisaties
 • internetportalen
 • Online directory-distributeurs
 • Handelsverenigingen en academische instellingen
 • Advocaten-, boekhoud- en andere adviesbureaus waarvan de belangrijkste klanten bedrijven zijn

Voordat we koppelingsverzoeken van andere entiteiten goedkeuren, zorgen we ervoor dat:

 • De verstrekte link zal de entiteit niet ongunstig weergeven. Handelsverenigingen en organisaties die andere informatie vertegenwoordigen die wordt toegeschreven aan het inhuren van thuiswerkers, worden bijvoorbeeld mogelijk niet goedgekeurd.
 • De reputatie van de organisatie bij ons is bevredigend.
 • De voordelen van DatingMentor, wanneer gelinkt op de website, wegen niet op tegen onze inhoud.
 • De gekoppelde associatie mag niet inconsistent lijken of op een bepaalde manier de missie van de organisatie bevorderen.

Deze organisaties of entiteiten kunnen linken naar onze inhoud, homepage of website als de link:

 • Het lijkt niet misleidend of geeft geen verkeerde informatie
 • Bevestigt geen goedkeuring of goedkeuring voor financiering
 • Houdt zich aan en past binnen de vereisten van de koppelingssite

Entiteiten die in aanmerking komen om onze website en publicaties als referentie te gebruiken, moeten ons hiervan op de hoogte stellen via e-mail. Zorg ervoor dat u uw naam, de gegevens van de organisatie, contactgegevens, de URL van de site, de URL van de link waarnaar u wilt verwijzen en andere relevante informatie vermeldt. We zullen proberen zo snel mogelijk te reageren, maar u kunt ons maximaal drie weken de tijd geven voor uitgebreide feedback.

Elk goedgekeurd referentieverzoek kan als volgt naar onze website linken:

 • Onze bedrijfsnaam gebruiken
 • Koppelen met behulp van een webadres (uniform resource locator)
 • Het gebruik van beschrijvende informatie op onze website of inhoud die past binnen de site van de linkende entiteit.

Het is u echter verboden om ons logo, artwork of naam te gebruiken bij het koppelen van een handelsmerklicentie die niet bestaat, tenzij u een formele overeenkomst hebt.

 1. Iframes

U kunt geen frames maken of gebruiken op de webpagina’s van DatingMentor zonder voorafgaande goedkeuring om gegarandeerd te zijn als u een schriftelijk verzoek indient. Bovendien mag u geen enkele techniek of software gebruiken om het uiterlijk van de visuele weergave van onze website te wijzigen.

 1. Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet aansprakelijk voor de beslissing van een consument op basis van enige inhoud die op onze website verschijnt. U bent verantwoordelijk voor alle claims die voortvloeien uit de inhoud op onze website. Welke link(s) ook op een pagina of website verschijnen, mag op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als obsceen, lasterlijk of crimineel. De gedeelde inhoud pleit niet voor inbreuk of schending van rechten van derden.

 1. Voorbehoud van rechten

We hebben het recht om elke entiteit te verzoeken om op elk moment links naar ons te verwijderen, en het verzoek kan niet worden besproken; u stemt ermee in dit onmiddellijk te doen. Daarnaast behouden we ons het recht en de vrijheid voor om de voorwaarden met betrekking tot het linkbeleid op elk moment te wijzigen. Als u doorgaat met het doorlinken naar onze webpagina’s, stemt u ermee in zich altijd aan dit beleid te houden.

 1. Verwijdering van links van onze website

Mocht u een aanstootgevende link op onze website aantreffen, dan kunt u ons hiervan op de hoogte stellen onder vermelding van de redenen. Hoewel we aanzienlijke verzoeken kunnen ontvangen om sommige links op onze website te verwijderen, zijn we niet verplicht om aan het verzoek te voldoen. We reageren mogelijk ook niet op uw verzoeken als ze niet voldoen aan ons beleid.

Hoewel we ernaar streven om nauwkeurige en feitelijke informatie te verstrekken, kunnen we niet garanderen dat de inhoud van onze website juist is. We verbinden ons er ook niet toe om de inhoud op de website up-to-date te houden.

 1. Disclaimer

Volgens de toepasselijke en toegestane wetgeving sluiten we alle garanties, verklaringen en voorwaarden met betrekking tot onze website uit, inclusief maar niet beperkt tot de garanties die door de wet worden vermeld voor bevredigende kwaliteit, geschiktheid en het gebruik van redelijke zorg of vaardigheid. Niets in deze disclaimer zal:

 • Uw aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van nalatigheid
 • Sluit uw mogelijkheden voor frauduleuze verkeerde interpretaties uit of beperk deze.
 • Beperk al onze verplichtingen zoals toegestaan door de wet
 • Sluit al uw vaardigheden uit die volgens de toepasselijke wetgeving niet mogen worden uitgesloten

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid die in deze sectie of andere secties van de disclaimer zijn vastgelegd, zijn van toepassing op de aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer of die voortvloeien uit het contract, inclusief nalatigheid en schending van de wettelijke plicht.

Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige schade of verlies die zou kunnen voortvloeien uit het gratis gebruik van de informatie van de website zoals deze is verstrekt.